Van 30 november t/m 3 december 2020 organiseerden Polis, regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland Polis 2020: de Europese conferentie over duurzame en innovatieve mobiliteit in steden en regio’s. De regio Arnhem-Nijmegen presenteerde zich, binnen de grotere context van Gelderland, met het programmaonderdeel Meet the Dutch. Hierin kregen deelnemers elke dag een ander inspirerend voorbeeld te zien over (e)HUBS, CleanMobileEnergy, Verandering van mobiliteitsgedrag en Duurzame innovaties.

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen & Provincie adviseerden wij over inhoud, vorm en uitvoering en verzorgden wij de facilitaire projectleiding. Hierbij stond samenwerken, overzicht houden en bijsturen aan de hand van een strakke planning centraal. Eerst werd een draaiboek op locatie gemaakt, daarna werd overgestapt naar een hybride vorm en uiteindelijk werd besloten om wegens Covid-19 de conferentie volledig digitaal te houden. Samenwerken, het houden van overzicht en inzichtelijk maken en het tijdig opleveren van de deelproducten zijn de speerpunten van onze projectleiding.

Het digitale congres was een groot succes: het werd door 933 beleidsmakers van Europese steden en regio’s en van de Europese Commissie bezocht. Dit is een recordaantal bezoekers ten opzichte van de 650 fysieke bezoekers in 2019. De deelnemers kwamen uit 46 verschillende landen waarvan 214 uit Nederland. In totaal waren en 230 sprekers verdeeld over 40 sessies.

Als “digital” projectleider ontzorgden wij de ontwikkeling, voorbereiding en productie van het programma-onderdeel Meet the Dutch. Hierin werden vier actuele thema’s behandeld: Mobility Hubs, Smart charging the city, Changing mobility behaviour en Creating a zero emission corridor. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de regio konden deelnemers inspiratie opdoen over slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag.

Het Polis netwerk bestaat uit 83 Europese steden en regio’s die samenwerken aan innovatieve en duurzame mobiliteit. De Europese Polis conferentie 2020 over duurzame mobiliteit is afgerond met een topontmoeting tussen bestuurders verantwoordelijk voor mobiliteit en vertegenwoordigers van de Europese Unie. Ze gingen in dialoog om hun bijdrage aan de Green Deal te bespreken hoe de EU steden en regio’s kan ondersteunen om nog beter te presteren. In totaal zetten 16 regio’s en steden hun handtekening onder de Urban Green-Deal-Makers Pledge. Daarin beloven ze zich volledig in te zetten om rond 2030 een emissiereductie van 55% te bereiken door de verschuiving naar duurzame stedelijke mobiliteit te versnellen. De Europese coronaherstelfondsen zijn daarbij cruciaal.