Met de komst van stadsbrug De Oversteek werd Nijmegen beter bereikbaar. De jarenlange en intensieve bouw van de brug werd afgerond met een feestelijke opening. Tijdens een boordevol dagprogramma waar Nijmeegse artiesten optraden konden bezoekers al kennismaken met de brug. In de avond werd de brug feestelijk geopend inclusief vuurwerkshow en het ‘maken van de oversteek’ waarna de dag werd afgesloten met spetterende optredens en lasershows.

In opdracht van de Gemeente was ACBN eindverantwoordelijk voor het conceptuele programma, mobiliteit, programmering en algehele productie.