Wie zijn wij?

Madelon Kersten

Partnermanager

Als partnermanager bij ACBN zet ik me in voor het mooiste evenement van Nederland: de Vierdaagsefeesten. We zijn altijd op zoek naar de perfecte invulling voor onze partners.

In ruim 50 jaar is Vierdaagsefeesten uit­ge­groeid tot het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land en een van de groot­sten van Europa: ver­spreid over zeven dagen vin­den ruim ander­half miljoen bezoek­ers hun weg naar Nijmegen. Daarnaast zijn we er trots op dat we óók bove­naan staan als het gaat om sfeer: op Vier­daagse­feesten vind je de pret­tig­ste sfeer­belev­ing van Nederland!

We hebben de ambitie dat we een evenement van betekenis zijn, met een grote positieve maatschappelijke impact. Daarom werken we met onze part­ners vanu­it de vol­gende kernwaarden:

  • Feesten voor iedereen: alle leefti­j­den, achter­gron­den en voorkeuren zijn welkom bij ons, we pro­gram­meren zo breed mogelijk en zor­gen dat iedereen zich thuis voelt.
  • Feesten op een ver­ant­wo­orde manier: we beperken onze ecol­o­gis­che voetafdruk en feesten zo duurza­am mogelijk, dat vra­gen we zow­el van onszelf, onze organ­isatoren als van ons publiek
  • Feesten met oog voor de toekomst: we geven belan­grijke inno­vaties graag een plek, als proef­tu­in voor vernieuwing, om een fes­ti­val te kun­nen zijn voor de gen­er­aties van nu en straks

Wil je partner worden? Ik regel het graag voor je. Laten we samen kijken hoe we dat vormgeven zodat het bij jouw én onze ambitities aansluit!

Ik ben een realist, een doorpakker en ik hou van doelstellingen. Verantwoordelijk, hulpvaardig, integer en discreet. Geen dromer, maar ik denk wél in mogelijkheden en oplossingen en ga door totdat ik het gewenste eindresultaat voor elkaar heb.

Dankzij de toffe opdrachten, die wij naast het mooiste feest van Nederland mogen organiseren, werk ik al 11 jaar bij ACBN Evenementenbureau Nijmegen. Neem vooral contact op als je denkt dat wij een borrel moeten drinken!

ACBNVierdaagsefeestenLinkedIn