Het regionale profiel 025 Arnhem-Nijmegen is door de 24 grote culturele instellingen van Nijmegen en Arnhem in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem ontwikkeld en vastgelegd in een groeidocument. Het profiel bevat voorstellen voor thematische samenwerking in aanloop naar de periode 2021-2024 in de vorm van proeftuinen en biedt aanknopingspunten op de thema’s cultuureducatie, cultuurparticipatie, internationalisering, vernieuwing van aanbod, genres en werkwijze, talentontwikkeling en de leefomgeving.

Voor de proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters, één van de tien proeftuinen die is uitgezet door de gemeenten Arnhem en Nijmegen om de samenwerking te versterken, werkte ACBN aan een plan om kruisbestuiving tussen verschillende culturele instellingen van Nijmegen en Arnhem te stimuleren.

Het cultuuraanbod van de regio Arnhem-Nijmegen is grotendeels complementair aan elkaar. Zo is Arnhem een stad van makers, met topinstellingen op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talentontwikkeling. Nijmegen is een presentatiestad met landelijke top in festivals, pop, film en literatuur. De steden hebben twee herkenbare, onderscheidende gezichten. Goede samenwerking vergroot het publieksbereik!

Om dat doel te behalen is ingezet op twee hoofdonderwerpen:

  1. Uitvoering van een marketingplan wat kruisbestuiving tussen culturele instellingen creëert.
  2. Advisering voor een gezamenlijke database m.b.t publiekskennis voor culturele instellingen.

In eerste instantie is er een inventarisatie gedaan op gewenste publieks- doelgroepen en aangeboden programma voor gerichte marketingacties per cross-over tussen twee of drie instellingen. Direct marketing is voor deze doelstelling de beste aanpak. Dit bleek echter gaande het proces moeilijk inzetbaar omdat er vanuit de AVG is bepaald dat er zonder toestemming geen informatie gedeeld mag worden over andere instellingen dan ‘jouw eigen’ instelling richting ‘jouw’ bezoeker.

Tijdens deze proeftuin zijn een aantal mogelijkheden onderzocht die nu niet uitvoerbaar waren. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat deze proeftuin geen gewenste resultaten kan opleveren wanneer dit beïnvloed wordt door grootse omstandigheden zoals Covid-19, omdat dit invloed heeft op de toegankelijkheid van de instellingen en het te ontvangen publiek.

Daarnaast is geconcludeerd dat een gezamenlijke database moeilijk te bewerkstelligen is i.v.m. gebruik van verschillende systemen per instelling. Technisch maakt dit het gezamenlijk uitlezen van data onmogelijk en instellingen kunnen niet gemakkelijk veranderen van systeem. Optie is om een overkoepelend systeem te bouwen waarin alle data wordt uitgelezen, echter brengt dit veel onkosten en onderhoud met zich mee. Een andere optie is om intensiever gebruik te maken van platforms waarin het aanbod van de culturele sector al is opgenomen zoals intonijmegen.com of uitinarnhem.nl. Deze platforms maken al gebruik van bepaalde data, de systemen bestaan en worden onderhouden evenals ze marketing bedrijven richting publiek. Door de opties hiervan verder te verkennen en mogelijk door te ontwikkelen op bestaande platforms kan er op een gezamenlijke manier programma gemengd worden aangeboden en gemeten worden wat het effect hiervan is.

Uit de proeftuin is gebleken dat culturele instellingen er meerwaarde inzien om minstens twee keer per jaar samen te komen om kennis uit te wisselen en informatie op te halen. Vraagstukken die dan op tafel komen te bespreken maar gaan de instellingen zelf aan de slag met het vraagstuk: samen dan wel individueel. Aanvullend kan er door een overkoepelend orgaan zoals Cultuurregio 025 ondersteund worden op de vraagstukken middels workshops, cursussen, lezingen en meer, om hen te helpen bij het beantwoorden van de vraagstukken.

We werken voor deze opdracht samen met een werkgroep van culturele instellingen uit beide steden, waaronder Musis & Stadstheater, Rozet, Museum Het Valkhof, Bibliotheek Gelderland-Zuid, De Lindenberg en Stadsschouwburg en De Vereeniging.