Het regionale profiel 025 Arnhem-Nijmegen is door de 24 grote culturele instellingen van Nijmegen en Arnhem in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem ontwikkeld en vastgelegd in een groeidocument. Het profiel bevat voorstellen voor thematische samenwerking in aanloop naar de periode 2021-2024 in de vorm van proeftuinen en biedt aanknopingspunten op de thema’s cultuureducatie, cultuurparticipatie, internationalisering, vernieuwing van aanbod, genres en werkwijze, talentontwikkeling en de leefomgeving.

Voor de proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters, één van de tien proeftuinen die is uitgezet door de gemeenten Arnhem en Nijmegen om de samenwerking te versterken, werkt ACBN aan een plan om kruisbestuiving tussen verschillende culturele instellingen van Nijmegen en Arnhem te stimuleren. Zo kan het publieksbereik binnen de regio naar een hoger plan worden getild.

Het cultuuraanbod van de regio Arnhem-Nijmegen is grotendeels complementair aan elkaar. Zo is Arnhem een stad van makers, met topinstellingen op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talentontwikkeling. Nijmegen is een presentatiestad met landelijke top in festivals, pop, film en literatuur. De steden hebben twee herkenbare, onderscheidende gezichten. Goede samenwerking vergroot het publieksbereik! Onder andere door datadeling, een publiekscampagne en de kennis over klantgroepen kunnen we de markt beter segmenteren, wat kansen biedt ter vergroting van de bekendheid en deelname aan het culturele leven in de stadsregio.

We werken voor deze opdracht samen met een werkgroep van culturele instellingen uit beide steden, waaronder Musis & Stadstheater, Rozet, Museum Het Valkhof, Bibliotheek Gelderland-Zuid, De Lindenberg en Stadsschouwburg en De Vereeniging.